Layer 3


USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE MINISTRA FINANSÓW NR 27082/01Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:


1. prowadzenia ewidencji księgowo – podatkowych:

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- książka przychodów i rozchodów

- księgi rachunkowe / pełna księgowość/

- rozliczenia z tytułu podatku VAT


2. dokumentacji kadrowo – płacowej


3. dokumentacji rozliczeniowej z ZUS


4. rozliczenia zwrotu osobom fizycznym podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem

mieszkaniowym.


BIURO RACHUNKOWE, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI „CYFERKA” © 2009